Το Castri Village είναι αφοσιωμένο στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που του παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς τις αιτούμενες υπηρεσίες.

Η παρούσα πολιτική προστασίας επεξηγεί πώς θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες αυτές. Η χρήση των on – line υπηρεσιών μας ή η παροχή εκ μέρους σας πληροφοριών συνεπάγεται γνώση και αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούμε όπως μη μας γνωστοποιήσετε ουδεμία πληροφορία εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω.

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτικότητα των χρηστών:

Κανονισμός 2018 (2016) για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και ο τρόπος συλλογής τους επεξηγούνται ως κάτωθι:

Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Αυτοματοποιημένη Παροχή Πληροφοριών

Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω της χρήσης ‘’cookies’’ και άλλων αυτοματοποιημένων μέσων. Τα ‘’cookies’’ είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησή σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τέτοιου είδους πληροφορίες ενδέχεται να γνωστοποιήσουν τις κάτωθι πληροφορίες:

  • Ημερομηνία και ώρα
  • Διεύθυνση Προέλευσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ address)
  • Όνομα Ιστότοπου (Domain name)
  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται (εφόσον παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης)
  • Διεύθυνση URL της εν λόγω σελίδας (εφόσον παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης)
  • Το αντικείμενο που ζητήθηκε
  • Η συμπλήρωση της κατάστασης του αιτήματος
  • Γεωγραφική τοποθεσία
  • Γλωσσικές προτιμήσεις

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται και από τις υπηρεσίες ασφαλείας μας (firewall) και αποθηκεύονται για ένα μήνα.

Συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων

Ο δικτυακός μας τόπος δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) με δικτυακούς τόπους τρίτων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι για τη συλλογή, τη χρήση, τη συντήρηση, τη διανομή, ή την κοινοποίηση των στοιχείων και των πληροφοριών από τρίτους. Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε δικτυακούς τόπους τρίτων, θα ισχύει η πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και οι όροι των υπηρεσιών αυτών. Σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε πρώτα όσον αφορά την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων των δικτυακών τόπων που επισκέπτεστε πριν παραχωρήσετε στην εκχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σ’ αυτούς.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή όσον αφορά τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το Castri Village, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.